Limbi

Clasificaţia sportivă unică a RM

Conform ordinului Ministrului Tineretului și Sportului,Ion Cebanu № B/522 27.09.2010

BADMINTON

Maestru internaţional al sportului - să îndeplinească una din cerinţele de mai jos:
- să se claseze pe locurile I-VIII la campionatele mondiale, seniori;
- să se claseze pe locurile I-IV la campionatele europene, seniori;
- să se claseze pe locurile I-III Cupa europeană, seniori.

Maestru al sportului:
- să se claseze pe locurile V-VIII la campionatele europene, seniori;
- să se claseze pe locurile IV-VI la cupele europene, seniori;
- să se claseze pe locul I la campionatele Ţărilor Balcanice, seniori;
- să se claseze de două ori pe locul I la campionatele Republicii Moldova, seniori.

Candidat în maeştri ai sportului:
- să se claseze pe locul I la competiţii de categoria “A” cu participarea a cel puţin 4 ţari;
- să se claseze pe locurile II-III la campionatele Ţărilor Balcanice;
- să se claseze pe locurile II-III la campionatele Republicii Moldova.

Categoria I:
- să se claseze pe locurile II-III la competiţii internaţionale de categoria “A” cu participarea a cel puţin 4 ţari;
- să se claseze pe locurile IV-VIII la campionatele Republicii Moldova.

Categoria a II-a:
- să se claseze pe locul I la competiţiile republicane de juniori;
- să se claseze pe locul I la competiţii care nu sunt inferioare nivelului municipal.

Categoria I juniori:
- să se claseze pe locul I la turnee internaţionale cu participarea a cel puţin trei ţări;
- să se claseze pe locul II la competiţii republicane de juniori;
- să se claseze pe locul I la competiţii municipale de juniori.